شرکت تابش نما

درباره ما

شرکت تابش نمای نوین در سال 1385 با هدف تامین محصولات با کیفیت و ارائه خدمات مناسب برای مشتریان خود در دو شاخه پزشکی و صنعت ، توسط جمعی از کارشناس ارشد مهندسی پرتوپزشکی و فیزیک پزشکی تاسیس شد.
  • شرکت تابش نمای نوین
  • در سال 1385 با هدف تامین
  • محصولات با کیفیت و ارائه خدمات
  • مناسب برای مشتریان خود در دو شاخه پزشکی
  • و صنعت ، توسط جمعی از کارشناس ارشد مهندسی
  • پرتوپزشکی و فیزیک پزشکی
  • تاسیس شد.